• Det naturliga alternativet från flamskydda.se
Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Om Burnblock flamskyddsmedel
Finns det några risker med Burnblock?
I hälsobedömningen från Danska tekniska institutet listas inga betydande hälsorisker med Burnblock. Burnblock kan dock orsaka en lätt ögonirritation vid direktkontakt i ögat. Danska tekniska institutet bedömer att denna irritation är mindre än om ögat kommer i kontakt med exempelvis citroner och fruktjuice.

Vad kan Burnblock användas på?
Burnblock fungerar på vilken absorberande yta som helst och lämnar en färglös behandling som förhindrar flammans spridning för det behandlade materialet. Burnblock används för skolor, sjukhus, teatrar, hotell etc.

Vid eventuella frågor kring användning av Burnblock kontakta vår mail [email protected] eller tillverkaren av materialet som skall behandlas.

Kan Burnblock användas på trä?
Ja, Burnblock kan användas på trä. Träet får dock inte vara behandlat med lack eller annat material som gör att träet inte kan absorbera Burnblock vätskan.

Håller Burnblock efter tvätt?
Efter tvätt av att ett material som har behandlats med Burnblock rekommenderas en ny impregnering.

Blir det fläckar eller märken där man applicerat Burnblock?
Nej det blir det inte. Vid överdosering av Burnblock kan vita fläckar uppstå men dessa kan enkelt torkas bort med en fuktig trasa.

Luktar Burnblock något?
Nej Burnblock luktar ingenting.

Vad är fryspunkten för Burnblock?
Flaskorna kan förvaras över 0 grader. Optimal förvaring av flaskorna är 5 grader.

Hur uppfyller Burnblock lagkrav?
Burnblock är testat och kontrollerat av DTI (Danska Teknologiska Institutet). Burnblock är en brandsäkrande impregneringsspray mot både glöd och låga. Produkten är testad och certifierad baserat på BS EN 1021-1 och BS EN 1021-2. 

BS EN 1021-1 – är en glöd, kan exempelvis vara en cigarettfimp som tänder eld
BS EN 1021-2 – är en låga, kan exempelvis vara en gaslåga


Bilden nedan visar tygexempel där Burnblock används och testats efter standard BS EN 1021-1 och BS EN 1021-2


Köp din Burnblock flaska här